Optometrist

Iedereen die oogklachten heeft kan in eerste instantie terecht bij de optometrist. Deze weet wanneer er meer aan de hand is dan een kleine irritatie van de ogen. Hij is in staat oogaandoeningen te ontdekken en te herkennen. Hij zal een behandelplan voorleggen of de patiënt doorverwijzen naar de huisarts of de oogarts.

Omgekeerd kan de huisarts bij minder acute gevallen doorverwijzen naar de optometrist die bevoegd is om bepaalde taken van de oogarts over te nemen.

Optometristen zijn een wettelijke erkende beroepsgroep binnen de gezondheidszorg. Ze vormen een belangrijke schakel tussen opticien, huisarts en oogarts, en dragen bovendien bij aan het verkorten van de wachtlijsten bij de ziekenhuizen.