Glaucoom

Glaucoom is een aantasting van de oogzenuw die vaak samengaat met een verhoogde oogboldruk. In Nederland zijn meer dan 100.000 glaucoompatiënten bekend en waarschijnlijk nog net zoveel mensen waarbij de ziekte nog niet is vastgesteld. De meeste patiënten zijn boven de 40 jaar.

Optiek Moerkerken is participant in de Transmuraal Glaucoom Zorg (TGZ), een project dat is opgezet om de ziekte bij een zo groot mogelijke bevolkingsgroep in een vroeg stadium op te sporen. Door tijdige behandeling kan permanente schade zoveel mogelijk worden beperkt.

Het project is een samenwerkingsverband van optometristen en het Oogziekenhuis Rotterdam.